【Tượng Linh Vật Hổ】composite frp màu vàng dài 38 cm

Kích thước: 38 x 10 x 18 cm

Chất liệu: sợi thủy tinh, nhựa composite, FRP

Đúc khuôn nên sản phẩm đồng đều cao

Sơn màu theo yêu cầu đối với màu đơn

Đóng gói chi tiết tính phí cụ thể

Số lượng đặt hàng tối thiểu 50 con

【Tượng Linh Vật Hổ】composite frp màu vàng dài 38 cm

Kích thước: 38 x 10 x 18 cm

Chất liệu: sợi thủy tinh, nhựa composite, FRP

Đúc khuôn nên sản phẩm đồng đều cao

Sơn màu theo yêu cầu đối với màu đơn

Đóng gói chi tiết tính phí cụ thể

Số lượng đặt hàng tối thiểu 50 con

【Tượng Linh Vật Hổ】composite frp màu vàng dài 38 cm

Kích thước: 38 x 10 x 18 cm

Chất liệu: sợi thủy tinh, nhựa composite, FRP

Đúc khuôn nên sản phẩm đồng đều cao

Sơn màu theo yêu cầu đối với màu đơn

Đóng gói chi tiết tính phí cụ thể

Số lượng đặt hàng tối thiểu 50 con