Bàn quầy lễ tân dạng sóng 4200x1000x800mm

Chất liệu: Composite

Kích thước: 4200 x 1000 x 800mm

Màu sắc: Trắng

Bàn quầy lễ tân dạng sóng 4200x1000x800mm

Chất liệu: Composite

Kích thước: 4200 x 1000 x 800mm

Màu sắc: Trắng