Polyester resin eterest 2901 pt [sản xuất composite] pHUY 200KG

Trọng lượng 200kg

Hàng có sẵn kho Số lượng lớn

LƯU Ý: GIÁ TRÊN ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG ĐẶT SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU. GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐÔI CHÚT ĐỂ PHÙ HỢP THEO THỜI GIÁ

Polyester resin eterest 2901 pt [sản xuất composite] pHUY 200KG

Trọng lượng 200kg

Hàng có sẵn kho Số lượng lớn

LƯU Ý: GIÁ TRÊN ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG ĐẶT SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU. GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐÔI CHÚT ĐỂ PHÙ HỢP THEO THỜI GIÁ