Chúng tôi mong rằng chính sách đại lý này sẽ giúp thiết lập một môi trường hợp tác hiệu quả và bền vững giữa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát và các đối tác đại lý.

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ 

Chính sách Đại lý Ngô Gia Phát

 

  1. Quy trình xét duyệt và hợp tác với các Đại lý:

1.1. Ðể trở thành Ðai lý của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát, đối tác cần gởi đơn đǎng ký thông tin về doanh nghiêp qua email.

1.2. Chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá đơn dǎng ký theo các tiêu chí như uy tín, kinh nghiệm, khả nǎng tiếp thị và phân phối sản phẩm.

1.3. Khi đạt được quyền Đai lý, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng đại lý và cung cấp các thông tin, tài liệu và hỗ trợ cần thiết để bắt đầu hoat động kinh doanh cho các đại lý.

  1. Quyền và trách nhiệm của Ðai lý:

2.1. Đại lý có quyền tiếp thị, bán và phân phối sản phẩm của [Tên công ty/Website] trong khu vực đã được chỉ định và theo các điều kiện quy định trong hợp đồng đại lý.

2.2. Ðại lý cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn và chính sách của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát, bao gồm việc thực hiện giá cả, chất lượng sản phẩm và cam kết dịch vụ khách hàng.

2.3. Ðại lý phải nổ lực để tăng cường thương hiệu và tiếp thị sản phẩm trong khu vực được giao.

  1. Đặt hàng và giao hàng:

3.1. Đại lý cần đặt hàng thông qua quy trình và hệ thống đặt hàng đã được Cty Ngô Gia Phát cung cấp.

3.2. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin vê tình trạng hàng hóa, thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển cho các đại lý.

3.3. Ðại lý chiu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến khách hàng cuối trong khu vực được phân phối.

  1. Chính sách giá và thanh toán:

4.1.Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về giá bán cho đại lý, chính sách giá và các chương trình khuyến mãi đối với Ðại lý.

4.2. Ðại lý có trách nhiệm tuân thủ giá bán và chính sách giá được xác nhận.

4.3. Thanh toán đối với đơn hàng của Đại lý sẽ tuân theo các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

4.4. Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát có quyền điểu chỉnh giá bán và chính sách giá theo các quyết định nội bộ và điều kiện thị trường, và sẽ thông báo trước cho Đại lý về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến giá cả.

  1. Hỗ trợ và đào tạo:

5.1. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn và tài liệu hướng dẫn cho các Đại lý liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

5.2. Chúng tôi có thể tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo hoặc hỗ trợ trực tuyến để nâng cao nǎng lực kinh doanh và kiến thức sản phẩm cho các Ðại lý.

  1. Thời hạn hợp đồng và chấm dứt hợp đồng:

6.1. Hợp đồng giữa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát và Đại lý có thời hạn nhất định và có thể được gia hạn sau thỏa thuận của cả hai bên.

6.2.Cả hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng nếu một trong các điều kiện sau xảy ra: Đại lý hoặc Công ty vi phạm nghiêm trọng các điều khoản hợp đồng về chính sách đại lý, không đạt được mục tiêu kinh doanh, hoǎc không tuân thủ các quy định của pháp luật.

  1. Bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ:

7.1. Ðại lý phải tuân thủ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu trong quá trình kinh doanh và tiếp thị sản phẩm.

7.2. Ðai lý không được phép sử dụng, sao chép, hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu, hình ảnh, biểu trưng hay nhãn hiệu của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát mà không có sự cho phép bằng vǎn bản từ Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát.

  1. Liên hệ Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách cho đại lý, xin vui lòng liên hệ với bộ phận quản lý đại lý của chúng tôi theo thông tin như sau:

Công ty: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngô Gia Phát.

Ðịa chỉ: 130 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Số điện thoại: 0906866556.