Bộ cờ vua [ khổng lồ] bằng chất liệu composite cao 120cm

Bộ cờ vua Composite khổng lồ( 16 quân cờ)

Kích thước: Vua: 120cm, Quân hậu: 105cm, quân tuowjgn 95cm, Quận xe 75cm, Quân tốt 60cm, quân mã 85cm

Chất liệu Composite Frp

Màu sắc: Như hình hoặc tùy chọn, có thể sơn bóng mờ theo yêu cầu khách hàng

Bảo hành: 1 năm

Nhận giao hàng qua các chành xe, hàng đi tỉnh

Hàng Composite không có sẵn, quý khách đặt hàng tầm 15  ngày có hàng tùy theo từng sản phẩm

Bộ cờ vua [ khổng lồ] bằng chất liệu composite cao 120cm

Bộ cờ vua Composite khổng lồ( 16 quân cờ)

Kích thước: Vua: 120cm, Quân hậu: 105cm, quân tuowjgn 95cm, Quận xe 75cm, Quân tốt 60cm, quân mã 85cm

Chất liệu Composite Frp

Màu sắc: Như hình hoặc tùy chọn, có thể sơn bóng mờ theo yêu cầu khách hàng

Bảo hành: 1 năm

Nhận giao hàng qua các chành xe, hàng đi tỉnh

Hàng Composite không có sẵn, quý khách đặt hàng tầm 15  ngày có hàng tùy theo từng sản phẩm

Bộ cờ vua [ khổng lồ] bằng chất liệu composite cao 120cm

Bộ cờ vua Composite khổng lồ( 16 quân cờ)

Kích thước: Vua: 120cm, Quân hậu: 105cm, quân tuowjgn 95cm, Quận xe 75cm, Quân tốt 60cm, quân mã 85cm

Chất liệu Composite Frp

Màu sắc: Như hình hoặc tùy chọn, có thể sơn bóng mờ theo yêu cầu khách hàng

Bảo hành: 1 năm

Nhận giao hàng qua các chành xe, hàng đi tỉnh

Hàng Composite không có sẵn, quý khách đặt hàng tầm 15  ngày có hàng tùy theo từng sản phẩm