Địa chỉ sản xuất mô hình bắp ngô composite cao cấp H160cm

– Chất liệu: composite frp cao cấp
– Kích thước: Chiều cao 160cm
– Màu sắc: xanh, vàng
– Số lượng tối thiểu: 2 quả

Địa chỉ sản xuất mô hình bắp ngô composite cao cấp H160cm

– Chất liệu: composite frp cao cấp
– Kích thước: Chiều cao 160cm
– Màu sắc: xanh, vàng
– Số lượng tối thiểu: 2 quả

Địa chỉ sản xuất mô hình bắp ngô composite cao cấp H160cm

– Chất liệu: composite frp cao cấp
– Kích thước: Chiều cao 160cm
– Màu sắc: xanh, vàng
– Số lượng tối thiểu: 2 quả