Mô hình ly trà sữa khồng lồ composite H: 1.08m;D miệngx D đáy ly: 1.03mx 0.617m;

Chiều cao: 1.08m; Đường kính miệngx đáy ly: 1.03mx 0.617m;

Chất liệu Composite Frp

Màu sắc: như hình hoặc tùy chọn, có thể sơn bóng mờ theo yêu cầu khách hàng

Bảo hành: 1 năm

Nhận giao hàng qua các chành xe, hàng đi tỉnh

Hàng Composite không có sẵn, quý khách đặt hàng tầm 7- 15 ngày có hàng tùy theo từng sản phẩm

Mô hình ly trà sữa khồng lồ composite H: 1.08m;D miệngx D đáy ly: 1.03mx 0.617m;

Chiều cao: 1.08m; Đường kính miệngx đáy ly: 1.03mx 0.617m;

Chất liệu Composite Frp

Màu sắc: như hình hoặc tùy chọn, có thể sơn bóng mờ theo yêu cầu khách hàng

Bảo hành: 1 năm

Nhận giao hàng qua các chành xe, hàng đi tỉnh

Hàng Composite không có sẵn, quý khách đặt hàng tầm 7- 15 ngày có hàng tùy theo từng sản phẩm

Mô hình ly trà sữa khồng lồ composite H: 1.08m;D miệngx D đáy ly: 1.03mx 0.617m;

Chiều cao: 1.08m; Đường kính miệngx đáy ly: 1.03mx 0.617m;

Chất liệu Composite Frp

Màu sắc: như hình hoặc tùy chọn, có thể sơn bóng mờ theo yêu cầu khách hàng

Bảo hành: 1 năm

Nhận giao hàng qua các chành xe, hàng đi tỉnh

Hàng Composite không có sẵn, quý khách đặt hàng tầm 7- 15 ngày có hàng tùy theo từng sản phẩm